Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-41/21 Dostawy środków myjących, dezynfekcyjnych oraz szczotek do mycia narzędzi - AE/ZP-27-41/21

Deadlines:
Published : 27-09-2021 14:05:00
Placing offers : 08-10-2021 09:00:00
Offers opening : 08-10-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

6. Załącznik Nr 3 -  Oświadczenie Wykonawcy

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 1.xls xls 54.5 2021-09-27 14:05:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 36 2021-09-27 14:05:00 Proceeding
Formularz Ofertowy.doc doc 91.5 2021-09-27 14:05:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 178.16 2021-09-27 14:05:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 692.87 2021-09-27 14:05:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 42.5 2021-09-27 14:05:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 916.93 2021-09-30 10:24:22 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.PDF PDF 297.64 2021-10-08 09:22:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 386.16 2021-10-08 14:25:04 Public message
inf o wyborze najk. oferty platforma.PDF PDF 1176.96 2021-11-05 15:04:40 Public message

Announcements

2021-11-05 15:04 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

inf o wyborze najk. [...].PDF

2021-10-08 14:25 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2021-10-08 09:22 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].PDF

2021-09-30 10:24 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1014