Proceeding: ZP-4/2021 Zimowe utrzymanie wyznaczonych dróg lokalno miejskich na terenie Miasta Będzina w okresie od 15 października 2021r do 15 kwietnia 2022r.

Karolina Smolnicka
INTERPROMEX Spółka z o.o.
Deadlines:
Published : 21-09-2021 10:00:00
Placing offers : 30-09-2021 12:00:00
Offers opening : 30-09-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.73 2021-09-21 10:00:00 Proceeding
Załączniki całość od 1 do 9.docx docx 148.47 2021-09-21 10:00:00 Proceeding
SWZ ZP-4-2021.pdf pdf 8846.11 2021-09-21 10:00:00 Proceeding
Załacznik nr 1.1 - wykaz drog lokalno-miejskich.pdf pdf 210.44 2021-09-21 10:00:00 Proceeding
Załacznik nr 1.2 - Wzór raportu dobowego.xls xls 40.5 2021-09-21 10:00:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert ZP-4-2021.pdf pdf 379.52 2021-09-30 12:50:15 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 780.21 2021-10-08 14:21:56 Public message

Announcements

2021-10-08 14:21 Karolina Smolnicka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-30 12:50 Karolina Smolnicka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-30 12:00 Buyer message Kwoty jakie Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia wynoszą dla:
Część 1 – Zimowe utrzymanie dróg lokalno miejskich: Centrum, Syberka.
Wartość zamówienia: 189 648,00 zł brutto.
Część 2 – Zimowe utrzymanie dróg lokalno miejskich: Góra Zamkowa - Brzozowica, Ksawera – Koszelew, Małobądz – Górki Małobądzkie, Warpie. –
Wartość zamówienia: 391 824,00 zł brutto.
Część 3 – Zimowe utrzymanie dróg lokalno miejskich: Grodziec, Łagisza, Zamkowe – Gzichów Wartość zamówienia netto: 405 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 365