Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 23/2021 Dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia dojelitowego dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Deadlines:
Published : 17-09-2021 10:25:00
Placing offers : 27-10-2021 10:00:00
Offers opening : 27-10-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 595.98 2021-09-17 10:25:00 Proceeding
SWZ wraz z załącznikami.doc doc 510 2021-09-17 10:25:00 Proceeding
SWZ wraz z załącznikami.pdf pdf 446.72 2021-09-17 10:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.xlsx xlsx 105.16 2021-09-17 10:25:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - JEDZ.doc doc 187.5 2021-09-17 10:25:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 66.15 2021-10-19 09:34:47 Public message
Wyjaśnienia.pdf pdf 1844.36 2021-10-19 09:59:32 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ (zmodyfikowany).xlsx xlsx 105.67 2021-10-20 15:16:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 671.06 2021-10-27 15:04:43 Public message
Wyniki.pdf pdf 2420.31 2022-03-03 13:51:58 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 803.94 2022-04-13 09:35:22 Public message

Announcements

2022-04-13 09:35 Maciej Hirniak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-03-03 13:51 Maciej Hirniak Zgodnie z zapisami art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie zawiadamia, że rozstrzygnięto przedmiotowe postępowanie.

Wyniki.pdf

2021-10-27 15:04 Maciej Hirniak Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-27 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosi: 720 955,40 zł brutto, w tym:
Nr Pakietu/Wartość gross
1. 187 075,44 zł
2. 360,72 zł
3. 1 788,48 zł
4. 6 866,64 zł
5. 67 127,40 zł
6. 47 439,00 zł
7. 76 896,00 zł
8. 432,00 zł
9. 6 912,00 zł
10. 3 051,00 zł
11. 1 009,04 zł
12. 27 810,00 zł
13. 100 872,00 zł
14. 19 224,00 zł
15. 14 212,80 zł
16. 13 716,00 zł
17. 5 832,00 zł
18. 90 564,60 zł
19. 3 780,00 zł
20. 3 780,00 zł
21. 957,60 zł
22. 5 040,00 zł
23. 3 570,00 zł
24. 5 313,00 zł
25. 1 260,00 zł
26. 3 690,00 zł
27. 403,44 zł
28. 1 522,50 zł
29. 2 029,50 zł
30. 1 033,20 zł
31. 277,20 zł
32. 226,80 zł
33. 257,04 zł
34. 252,00 zł
35. 7 134,00 zł
36. 9 240,00 zł
2021-10-20 15:16 Maciej Hirniak Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treści SWZ oraz udostępnia zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ – Szczegółową ofertę cenową.

Załącznik nr 2 do SW [...].xlsx

2021-10-19 09:59 Maciej Hirniak Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SWZ.

Wyjaśnienia.pdf

2021-10-19 09:34 Maciej Hirniak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1181