Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.38.2021 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022

Deadlines:
Published : 15-09-2021 12:59:00
Placing offers : 15-10-2021 09:00:00
Offers opening : 15-10-2021 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS179-466330-pl-ts.pdf pdf 290.21 2021-09-15 12:59:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1026.29 2021-09-15 12:59:00 Proceeding
Załaczniki Nr (2-14) do SWZ.zip zip 2249.25 2021-09-15 12:59:00 Proceeding
Załączniki Nr 1 -Formularze oferty na wszystkie zadania.zip zip 72.28 2021-09-15 12:59:00 Proceeding
inf z otwarcia ofert zima sezon 2021-2022.pdf pdf 863.55 2021-10-15 12:19:38 Public message
Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych zad. 2,4,5,6 i 7.pdf pdf 903.66 2021-11-02 14:02:11 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zad. nr 1.pdf pdf 665.5 2021-11-05 12:09:00 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zad. nr 3.pdf pdf 833.31 2021-11-05 12:09:00 Public message

Announcements

2021-11-05 12:09 Marcin Cetnarowicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy zadania nr 1 oraz 3.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-02 14:02 Marcin Cetnarowicz Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych dotyczy zadań nr 2,4,5,6 i 7

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-15 12:19 Marcin Cetnarowicz Informacja z otwarcia ofert.

inf z otwarcia ofert [...].pdf

2021-10-15 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć
Zadanie Nr 1-120.000,00 zł ( brutto)
Zadanie Nr 2- 100.000,00 zł ( brutto)
Zadanie Nr 3- 80.000,00 zł ( brutto)
Zadanie Nr 4- 100.000,00 zł ( brutto)
Zadanie Nr 5- 200.000,00 zł ( brutto)
Zadanie Nr 6- 120.000,00 zł ( brutto)
Zadanie Nr 7- 15.000,00 zł ( brutto)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 642