Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 50/ZP/21 Dostawa sprzętu do kompleksowej modernizacji Laboratorium podstaw techniki – I część.

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 15-09-2021 09:51:00
Placing offers : 11-10-2021 09:00:00
Offers opening : 11-10-2021 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie 2021-OJS179-465376-pl.pdf pdf 157.76 2021-09-15 09:51:00 Proceeding
SWZ 50.docx docx 386.9 2021-09-15 09:51:00 Proceeding
SWZ 50.pdf pdf 2124.56 2021-09-15 09:51:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 85.46 2021-09-15 09:51:00 Proceeding
espd-request.xml xml 138.43 2021-09-15 09:51:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2021-09-15 09:51:00 Proceeding
zapytania II.pdf pdf 309.46 2021-09-29 10:04:35 Public message
zapytania I.pdf pdf 342.87 2021-09-30 10:13:36 Public message
zapytania III.pdf pdf 309.98 2021-09-30 13:35:56 Public message
Informacja z otwarcia 50.pdf pdf 356.79 2021-10-11 10:19:32 Public message
Zawiadomienie o wyborze 50.pdf pdf 679.36 2021-10-25 13:50:57 Public message
50 Informacja o finansowaniu.pdf pdf 326.36 2021-10-11 09:00:00 Public message

Announcements

2021-10-25 13:50 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-10-11 10:19 Zamówienia Publiczne INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-11 09:00 Buyer message Informacja o wysokości środków

50 Informacja o fina [...].pdf

2021-09-30 13:35 Zamówienia Publiczne Zapytania III

zapytania III.pdf

2021-09-30 10:13 Zamówienia Publiczne Zapytania I

zapytania I.pdf

2021-09-29 10:04 Zamówienia Publiczne Zapytania II

zapytania II.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 697