Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/WCWI/2021/08 Roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne związane z aranżacją IV i V piętra budynku biurowego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 dla potrzeb Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, z podziałem na 2 części

Deadlines:
Published : 13-09-2021 22:33:00
Placing offers : 29-09-2021 10:00:00
Offers opening : 29-09-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 136.23 2021-09-13 22:33:00 Proceeding
Część I SWZ - IDW_instalacje.pdf pdf 451.05 2021-09-13 22:33:00 Proceeding
Załączniki nr 1-6_formularze edytowalne.docx docx 59.11 2021-09-13 22:33:00 Proceeding
Załączniki nr 1A i 1B_formularze cenowe.docx docx 48 2021-09-13 22:33:00 Proceeding
Część II SWZ - Wzór umowy dla Części 1 i 2 zamówienia_Instalacja el. i teletech._IV_V piętro.pdf pdf 408.35 2021-09-13 22:33:00 Proceeding
OPZ Część 1.rar rar 10432.39 2021-09-13 22:33:00 Proceeding
OPZ Część 2.rar rar 11119.29 2021-09-13 22:33:00 Proceeding
WCWI21753_14_ER_Wyjaśnienia SWZ_16.09.2021.pdf pdf 89.45 2021-09-16 16:42:59 Public message
PRZEDMIAR - pietro 4.ath ath 69.04 2021-09-16 16:42:59 Public message
PRZEDMIAR - pietro 5.ath ath 69.83 2021-09-16 16:42:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 74.57 2021-09-29 15:33:33 Public message
Informacja z otwarcia oferty dodatkowej.pdf pdf 146.25 2021-10-07 10:13:22 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej_www.pdf pdf 179.3 2021-10-08 12:02:03 Public message

Announcements

2021-10-08 12:02 Ewa Rostkowska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2021-10-08 11:55 Ewa Rostkowska The message was withdrawn by the Buyer.
2021-10-07 10:13 Ewa Rostkowska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert dodatkowych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-29 15:33 Ewa Rostkowska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-29 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego 380 524,51 zł brutto. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację każdej części zamówienia wynosi:
Części 1 - 189 140,59 zł. gross
Części 2 - 191 383,92 zł. brutto.
2021-09-16 16:42 Ewa Rostkowska Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia treści SWZ.

WCWI21753_14_ER_Wyja [...].pdf

PRZEDMIAR - pietro 4 [...].ath

PRZEDMIAR - pietro 5 [...].ath

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 401