Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BRG. 271.56.2021 Modernizacja trybun na stadionie miejskim w Dąbrowie Białostockiej

Katarzyna Sztukowska
Gmina Dąbrowa Białostocka
Deadlines:
Published : 10-09-2021 12:39:00
Placing offers : 27-09-2021 10:00:00
Offers opening : 27-09-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 158.85 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.BES (7).pdf pdf 1998.35 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 51 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 36.5 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2a Oświadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby.doc doc 35.5 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2a Oświadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby.doc doc 35.5 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o aktualnosci informacji.doc doc 28.5 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Oświadczenie Podmiotu udostepniajacego zasoby o akt. infrom.doc doc 29 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3b Oświadczenie Podwykonawcy o aktualn. infrm.doc doc 28.5 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Projekt umowy.docx docx 65.97 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby.doc doc 34.5 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie o grupie kapitalowej.doc doc 40 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Ośw. Wykonawcow wspolnie ubiegajacych się o zamowienie.doc doc 33 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Wykaz osob skierowanych do realizacji zamowienia.doc doc 38.5 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
1. PLAN SYTUACYJNY.pdf pdf 1897.12 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
1.FUNDAMENTY.pdf pdf 346.53 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
2. SCHEMAT FUNDAMENTÓW.pdf pdf 149.44 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
3. RZUT TRYBUN.pdf pdf 269.97 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
4. PRZEKRÓJ A-A.pdf pdf 218.29 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
5. KOLORYSTYKA SEKTOR 1.pdf pdf 839.87 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
6. KOLORYSTYKA SEKTOR 2.pdf pdf 839.73 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
7. KOLORYSTYKA SEKTOR OS. NIEPEŁ..pdf pdf 364.79 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
8. BALUSTRADA.pdf pdf 222.43 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
PRZEBUDOWA STADIONU - opis.pdf pdf 1696.51 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
siedzisko_typ_wo-06_konstrukcja_wsporcza_stojaca_przykrecona_do_podloza_wymiary.pdf pdf 178.9 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
siedzisko_typ_wo-06_wymiary_0.pdf pdf 102.58 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
1. PZT_stadion.pdf pdf 813.37 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
2. Przekroje konstrukcyjne_stadion.pdf pdf 192.6 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
3. Przekroje poprzeczne_stadion.pdf pdf 139.66 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
Opis techniczny PW.pdf pdf 128.67 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
Przedmiar branża architektoniczna.pdf pdf 205.77 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
Przedmiar branża drogowa.pdf pdf 277.29 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
STWiOR branża architektoniczna.pdf pdf 948.94 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
STWiOR branża drogowa.pdf pdf 470.51 2021-09-10 12:39:00 Proceeding
Informacja o unieważnieniu.BES (1).pdf pdf 296.59 2021-09-30 11:46:06 Public message

Announcements

2021-09-30 11:46 Katarzyna Sztukowska Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-09-27 10:00 Buyer message Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp informuje, iż łączna kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 152 547,00 zł. brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 387