Proceeding: B.7013.1.2021.MN Rewitalizacja Parku Miejskiego „Na Skarpie” w Bobolicach.

Małgorzata Nowak
Gmina Bobolice Department: Urząd Gminy
Deadlines:
Published : 10-09-2021 11:57:00
Placing offers : 15-09-2021 08:00:00
Offers opening : 15-09-2021 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na „Rewitalizację Parku Miejskiego „Na Skarpie” w Bobolicach” dz. nr 84 obr. 0003 Bobolice.

Zakres dokumentacji:

1.      Sporządzenie inwentaryzacji parku, w tym istniejącego drzewostanu.

2.      Zamawiający dostarczy mapę do celów projektowych.

3.      Sporządzenie kompletnego projektu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w zakresie:

3.1. Budowy obelisku wraz z tablicą upamiętniającą historię miejsca.

3.2. Rozbudowy istniejącego oświetlenia parkowego (dodatkowo 11 lamp).

3.3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej na potrzeby projektowanej fontanny.

3.4. Przyłącza wodociągowego na potrzeby projektowanej fontanny.

3.5. Przyłącza energetycznego sanitarnej na potrzeby projektowanej fontanny.

3.6. Budowy monitoringu – 6 kamer.

3.7. Budowy fontanny.

3.8. Odtworzenia alejek parkowych.

3.9. Remont betonowych schodów do parku (3 biegi schodowe), montaż jednostronnej barierki schodowej.

3.10. Zaprojektowanie elementów małej architektury: kosze na śmieci do segregacji, kosze na odchody zwierzęce, ławki, stojaki na rower,

3.11. Innych elementów związanych z rewitalizacją parku uzgodnionych z Zamawiającym.

3.12. Podzielenia parku na strefy:


3.12.1. Strefa roślinności.

Propozycje nasadzeń

Lp.

Nazwa

1

Perukowiec czerwony / żółty

2

Bez biały / fioletowy / żółty

3

Hortensja różne odmiany

4

Berberys różne odmiany

5

Migdałek trójklapowy

6

Inne rośliny uzgodnione z Zamawiającym

7

Tablica informacyjna - botaniczna

 

3.12.2. Strefa gier.

Projektowane obiekty małej architektury

Lp.

Nazwa

1

Stół z krzesłami i planszą do szachów

2

Stół z krzesłami i planszą do chińczyka

3

Stół z krzesłami

4

Stół do tenisa stołowego

 

3.12.3. Strefa edukacyjna.

Projektowane obiekty

Lp.

Nazwa

1

Tablica labirynt

2

Tablica kostki wiedzy

3

Tablica informacyjna - botaniczna

 

3.12.4. Strefa relaksu.

3.12.5. Strefa informacyjna.

Projektowane obiekty

Lp.

Nazwa

1

Obelisk

2

Tablica informacyjna z historią miejsca

 

3.13. Przedmiar robót oraz kosztorysy inwestorskie (kosztorysy należy podzielić na etapy, etapy do uzgodnienia z Zamawiającym).

3.14. Uzyskanie wszelkich niezbędnych do pozwolenia na budowę uzgodnień.

3.15. Projekt zagospodarowania działki.

3.16. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

3.17. Plan BIOZ.

4.      Dokumentację Wykonawca przekaże w ilości 5 szt. wersji papierowej oraz komplet
w wersji elektronicznej (1 pendrive oraz 1 CD).

5.      Projekt budowlany (5 egzemplarzy) na rozbudowę oświetlenia przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia podpisania Umowy.

 

WARUNKIEM uczestnictwa w postępowaniu jest posiadanie niezbędnych uprawnień do realizacji zadania.


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OPZ.doc doc 1219 2021-09-10 11:57:00 Proceeding
UMOWA.docx docx 167.41 2021-09-10 11:57:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z OPZ oraz Umową. 1 set Urząd Miejski
Ratuszowa 1
76-020, Bobolice
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do dnia 30.11.2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Uprawnienia zawodowe - Proszę potwierdzić posiadanie uprawnień zawodowych umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia wpisując "POTWIERDZAM" (0)
Unlock the form

The number of page views: 145