Proceeding: PN-9/21 Dostawa artykułów żywnościowych (3 pakiety) dla Działu Żywienia Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu

Deadlines:
Published : 10-09-2021 10:55:00
Placing offers : 15-10-2021 08:00:00
Offers opening : 15-10-2021 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 8625.22 2021-09-10 10:55:00 Proceeding
Załączniki nr 1A (pakiet nr 1 ) - formularze ofertowy.doc doc 145.5 2021-09-10 10:55:00 Proceeding
Załączniki nr 1B (pakiet nr 2 ) - formularze ofertowy.doc doc 113.5 2021-09-10 10:55:00 Proceeding
Załączniki nr 1C (pakiet nr 3 ) - formularze ofertowy.doc doc 126 2021-09-10 10:55:00 Proceeding
Załaczniki nr 2 - 4 do SWZ.doc doc 219 2021-09-10 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 565.64 2021-09-10 10:55:00 Proceeding
Ogłoszenie DZUE.pdf pdf 125.06 2021-09-10 10:55:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert ART. 222 ust.5.pdf pdf 369.16 2021-10-15 11:07:55 Public message
kwota na sfinansowanie zamówienia.doc doc 45 2021-10-15 08:00:00 Public message

Announcements

2021-10-15 11:07 Dział Zamówień Publicznych W załączeniu informacja zgodnie z art. 222 ust.5

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-15 11:01 Dział Zamówień Publicznych The message was withdrawn by the Buyer.
2021-10-15 08:00 Buyer message Stosowanie do art. 222 ust 4 pzp - Zamawiający udostępnia - w załączeniu, informacje o kwocie , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

kwota na sfinansowan [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 564