Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PKM/PN/DA/4/2021 Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach

Patryk Kostrzewski
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach Department: DA
Deadlines:
Published : 09-09-2021 10:57:00
Placing offers : 28-09-2021 09:30:00
Offers opening : 28-09-2021 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ENOTICES_n005f8dy (external)-2021-120977-NF05-PL.pdf pdf 126.48 2021-09-09 10:57:00 Proceeding
SWZ - Świadczenie uslug kierowania pojazdami - 15 kierowców.pdf pdf 1305.26 2021-09-09 10:57:00 Proceeding
Formularz ofertowy - Świadczenie uslug kierowania pojazdami - 15 kierowców.doc doc 346 2021-09-09 10:57:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 301.09 2021-09-28 11:14:21 Public message
2021_09_28 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 358.58 2021-09-28 14:09:12 Public message

Announcements

2021-09-28 14:09 Patryk Kostrzewski Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2021_09_28 zawiadomi [...].pdf

2021-09-28 11:14 Patryk Kostrzewski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-28 07:52 Patryk Kostrzewski Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi netto: 2 562 000,00 zł, brutto: 3 151 260,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 399