Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: I.272.3.2021 BUDOWA SIŁOWNI

Deadlines:
Published : 08-09-2021 15:30:00
Placing offers : 22-09-2021 10:00:00
Offers opening : 22-09-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.47 2021-09-08 15:30:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 912.34 2021-09-08 15:30:00 Proceeding
Załączniki edytowalne.zip zip 68.39 2021-09-08 15:30:00 Proceeding
I.272.3.2021 Załącznik nr 1 do umowy - Oświadczenie o zatrudnieniu.docx docx 19.7 2021-09-08 15:30:00 Proceeding
I.272.3.2021 Załącznik nr 2 do umowy - Dokument gwarancyjny.docx docx 21.49 2021-09-08 15:30:00 Proceeding
Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 914.99 2021-09-08 15:30:00 Proceeding
Załacznik Nr 8A do SWZ - DOKUMENTACJA TECHNICZNA DLA ZADANIA I.pdf pdf 17625.69 2021-09-08 15:30:00 Proceeding
Załacznik Nr 8B do SWZ - DOKUMENTACJA TECHNICZNA DLA ZADANIA II.pdf pdf 35817.56 2021-09-08 15:30:00 Proceeding
Załacznik Nr 9A do SWZ - PRZEDMIAR DLA ZADANIA I.pdf pdf 5466.83 2021-09-08 15:30:00 Proceeding
Załacznik Nr 9B do SWZ - PRZEDMIAR DLA ZADANIA II.pdf pdf 780.13 2021-09-08 15:30:00 Proceeding
Pismo Nr 1 - odpowiedzi na pytania i uzupełnienie treści SWZ.pdf pdf 785.75 2021-09-10 13:27:54 Public message
I.272.3.2021 Załacznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wyk. dot. spełniania warunków udziału w post. i braku podst. wykluczenia.doc doc 36 2021-09-10 13:27:54 Public message
I Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 72.73 2021-09-10 13:27:54 Public message
I.272.3.2021 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 592.38 2021-09-22 16:44:49 Public message
I.272.3.2021 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 690.77 2021-09-23 12:14:47 Public message
I.272.3.2021 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ.docx docx 12.42 2021-09-22 10:00:00 Public message

Announcements

2021-09-23 12:14 Aneta Krążała ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

I.272.3.2021 ZAWIADO [...].pdf

2021-09-22 16:44 Aneta Krążała INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

I.272.3.2021 INFORMA [...].pdf

2021-09-22 10:00 Buyer message Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Zamawiający, informuje, iż na realizację zadania pn. BUDOWA SIŁOWNI zamierza przeznaczyć:
dla ZADANIA I pn. Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim – kwotę gross 120 143,28 zł
dla ZADANIA II p.n. Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – kwotę gross 101 805,38 zł

I.272.3.2021 INFORMA [...].docx

2021-09-10 13:27 Aneta Krążała Odpowiedzi na wnioski Wykonawców, uzupełnienie treści SWZ, I Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pismo Nr 1 - odpowie [...].pdf

I.272.3.2021 Załaczn [...].doc

I Ogłoszenie o zmian [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 459