Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.33.2021 Modernizacja i przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław Nr 1730R ul. Rybacka

Deadlines:
Published : 08-09-2021 13:47:00
Placing offers : 22-09-2021 10:00:00
Offers opening : 22-09-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 185.66 2021-09-08 13:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 875.06 2021-09-08 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 222.5 2021-09-08 13:47:00 Proceeding
Załączniki (6-10) do SWZ.doc doc 98 2021-09-08 13:47:00 Proceeding
Załacznik nr 11 do SWZ - sst ul. Rybacka.zip zip 280.72 2021-09-08 13:47:00 Proceeding
Załączniki (1-5) do SWZ.doc doc 174.5 2021-09-17 13:04:02 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 705.55 2021-09-22 13:03:40 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 814.6 2021-10-11 14:19:21 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 100.84 2021-12-16 14:30:02 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 88.16 2021-12-16 14:30:28 Public message

Announcements

2021-12-16 14:30 Marcin Cetnarowicz Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2021-12-16 14:30 Marcin Cetnarowicz Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-10-11 14:19 Marcin Cetnarowicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-22 13:03 Marcin Cetnarowicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-22 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 350.000,00 (brutto).
2021-09-19 11:25 Marcin Cetnarowicz Dzień dobry, informuję iż w dniu 17.09.2021r. w załączniku nr 2 do SWZ Kosztorys ofertowy w poz. 2.1.3 naniesiono poprawkę w opisie tj.:
było: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
jest: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem z syfonem

Pozdrawiam

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załączniki (1-5) do [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 468