Proceeding: Dostawa 3 szt. wag laboratoryjnych ATA 220 z legalizacją

Deadlines:
Published : 08-09-2021 13:20:00
Placing offers : 15-09-2021 08:30:00
Offers opening : 15-09-2021 08:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zapraszamy Państwa do złożenia ofert.

W załącznikach znajduje się dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 47 751 57 46 

- adres dostawy - magazyn Wydziału Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy, ul. Iławska 1, 85-720 Bydgoszcz

- termin dostawy - do 10 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia do Wykonawcy

- termin płatności - w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego

- kryterium - cena 100 %

- Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku kiedy oferta Wykonawcy przewyższa środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia oraz jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane

- proszę o wpisanie na fakturze numeru PKWiU

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02 bądź na e-mail: cwk@platformazakupowa.pl, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
KWP Bydgoszcz regulamin.docx docx 14.17 2021-09-08 13:20:00 Proceeding
załącznik- wagi.doc doc 58.5 2021-09-08 13:20:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa wag laboratoryjnych ATA 220 z legalizacją wg załącznika

załącznik- wagi.doc

3 pc. INNY wskazany w warunkach postępowania
j.w.
j.w., j.w.
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Warunki płatności - przelew 30 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, proszę potwierdzić (0)
2 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 171