Proceeding: BZP.271.100.2021 Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby zadania pod nazwą „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się - przystosowanie zaplecza sanitarno-szatniowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu

Biuro Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Nowego Sącza Department: BZP
Deadlines:
Published : 07-09-2021 14:46:00
Placing offers : 15-09-2021 08:00:00
Offers opening : 15-09-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_100.pdf pdf 584.03 2021-09-07 14:46:10 Proceeding
załączniki nr 1-5 do SWZ.zip zip 200.72 2021-09-07 14:46:10 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_100.pdf pdf 89.31 2021-09-07 14:46:10 Proceeding
inf._kwota_art.222_ust.4_100.pdf pdf 335.76 2021-09-15 08:01:23 Public message
informacja z otwarcia ofert_100.pdf pdf 292.6 2021-09-16 10:44:20 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu_100.pdf pdf 295.6 2021-09-16 10:55:16 Public message

Announcements

2021-09-16 10:55 Biuro Zamówień Publicznych Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2021-09-16 10:44 Biuro Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-15 08:01 Biuro Zamówień Publicznych Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

inf._kwota_art.222_u [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 162