Proceeding: D25C/251/N/18-53rj/21 WYKONYWANIE SUKCESYWNEJ USŁUGI UTYLIZACJI NIEBEZPIECZNYCH ODPADÓW MEDYCZNYCH DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 06-09-2021 10:17:00
Placing offers : 15-10-2021 08:00:00
Offers opening : 15-10-2021 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_251_18-53rj_21.pdf pdf 194.75 2021-09-06 10:17:00 Proceeding
SWZ_251_18-53rj_21.doc doc 1277 2021-09-06 10:17:00 Proceeding
zal3_JEDZ_251_18-53rj_21.doc doc 182.5 2021-09-06 10:17:00 Proceeding
zmiana ogłoszenia_251_18-53rj_21.pdf pdf 79 2021-10-01 09:31:28 Public message
mod1_251_18-53rj_21.doc doc 302 2021-10-01 09:31:28 Public message
mod1_251_18-53rj_21.pdf pdf 1782.58 2021-10-01 09:31:28 Public message
załącznik 10 do swz_251_18-53rj_21_po modyfikacji z dn.01.10.2021 r.doc doc 409 2021-10-01 09:31:28 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_18-53rj_21.doc doc 35.5 2021-10-15 09:38:01 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_18-53rj_21.pdf pdf 152.33 2021-10-15 09:38:01 Public message

Announcements

2021-10-15 09:38 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w nn postępowaniu.

zbiorcze zestawienie [...].doc

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-10-15 08:00 Buyer message Kwota gross jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia:
Łącznie: 7 395 451,49 zł gross
Zadanie 1 – 2 744 773,97 zł gross
Zadanie 2 – 1 733 195,58 zł brutto
Zadanie 3 – 1 872 598,36 zł gross
Zadanie 4 – 1 044 883,58 zł brutto
2021-10-01 09:31 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia i modyfikacje SWZ w nn postępowaniu wraz ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 10 do SWZ oraz zmianą ogłoszenia.

zmiana ogłoszenia_25 [...].pdf

mod1_251_18-53rj_21. [...].doc

mod1_251_18-53rj_21. [...].pdf

załącznik 10 do swz_ [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 548