Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/25/2021 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów

Deadlines:
Published : 06-09-2021 09:52:00
Placing offers : 08-10-2021 09:00:00
Offers opening : 08-10-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_25_2021 - Ogł. + SWZ.zip zip 918.37 2021-09-06 09:52:00 Proceeding
ZP_25_2021_wyjaśnienia do SWZ.zip zip 362.21 2021-09-17 09:13:34 Public message
ZP_25_2021_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 175.33 2021-10-08 11:30:58 Public message
ZP_25_2021_wynik postępowania.pdf pdf 107.73 2021-10-28 14:51:14 Public message
ZP_25_2021_wynik postępowania 2_części nr 1.pdf pdf 110.03 2021-11-24 13:49:02 Public message
ZP_25_2021_unieważnienie postępowania_cz. 2 i 3.pdf pdf 43.27 2021-11-30 14:30:15 Public message
ZP_25_2021_Informacja_kwoty.pdf pdf 225.5 2021-10-08 09:00:00 Public message

Announcements

2021-11-30 14:30 Magdalena Mincberg W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 2 i 3.

ZP_25_2021_unieważni [...].pdf

2021-11-24 13:49 Magdalena Mincberg W załączeniu zmiana wyniku postępowania w zakresie części nr 1.

ZP_25_2021_wynik pos [...].pdf

2021-10-28 14:51 Magdalena Mincberg W załączeniu wynik postępowania.

ZP_25_2021_wynik pos [...].pdf

2021-10-08 11:30 Magdalena Mincberg W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

ZP_25_2021_Informacj [...].pdf

2021-10-08 09:00 Buyer message W załączeniu informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

ZP_25_2021_Informacj [...].pdf

2021-09-17 09:13 Magdalena Mincberg W załączeniu wyjaśnienia do SWZ, modyfikacja SWZ oraz informacja o zmianie terminu składania ofert.
WAŻNE! W załączeniu również zmodyfikowany formularz cenowy obowiązujący przy składaniu ofert.

ZP_25_2021_wyjaśnien [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 771