Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.4.2021 Przebudowa drogi gminnej nr 120664C ul. Sportowa

Marcin Turalski
Gmina Miasta Rypin
Deadlines:
Published : 02-09-2021 14:49:00
Placing offers : 20-09-2021 11:00:00
Offers opening : 20-09-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 116.07 2021-09-02 14:49:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 1108.65 2021-09-02 14:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 33.17 2021-09-02 14:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz sp....doc doc 39.5 2021-09-02 14:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy (RODO).doc doc 64 2021-09-02 14:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 600.57 2021-09-02 14:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip zip 7470.88 2021-09-02 14:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Przedmiary robót.zip zip 346.54 2021-09-02 14:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.zip zip 3398.15 2021-09-02 14:49:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ - 09.09.2021 r.pdf pdf 428.71 2021-09-09 08:37:20 Public message
Załącznik Nr 5 do SWZ - Dokumentacja projektowa - 09.09.2021 r.zip zip 25686.95 2021-09-09 08:37:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert - 20.09.2021 r..pdf pdf 110.56 2021-09-20 13:37:06 Public message
Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty.pdf pdf 111.89 2021-10-14 11:12:05 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 1135.32 2021-10-25 12:33:10 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 62.33 2022-01-04 15:20:57 Public message

Announcements

2022-01-04 15:20 Marcin Turalski Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2021-10-25 12:33 Marcin Turalski Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-10-14 11:12 Marcin Turalski Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-09-20 13:37 Marcin Turalski Informacja z otwarcia ofert - 20.09.2021 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-20 11:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 050 000,00 zł brutto.
2021-09-09 08:37 Marcin Turalski Zmiana treści SWZ - 09.09.2021 r. oraz zmieniony Załącznik Nr 5 do SWZ - Dokumentacja projektowa - 09.09.2021 r.

Zmiana treści SWZ - [...].pdf

Załącznik Nr 5 do SW [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 442