Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BRG. 271.54.2021 Przebudowa i termomodernizacja wraz z częściową rozbiórką wiatrołapu istniejącego budynku użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji kina LOTOS w Dąbrowie Białostockiej

Katarzyna Sztukowska
Gmina Dąbrowa Białostocka
Deadlines:
Published : 02-09-2021 13:44:00
Placing offers : 17-09-2021 10:00:00
Offers opening : 17-09-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia.BES (6).pdf pdf 1982.12 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej.doc doc 40 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
Kino Lotos opis wykonawczy.pdf pdf 519.09 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
RZUT POPRAWIONY 31 08 2021.pdf pdf 227.3 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
IE07_PW Schematy_kino_v1_(A4).pdf pdf 136.07 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
IE08_PW Schematy_kino_v1_(A4).pdf pdf 140.77 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
Specyfikacja_Kino_Lotos.pdf pdf 412.79 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
Opis Techniczny INS WEWNETRZNE_.pdf pdf 1014 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
RYS.CO-03 (A4) KOLOR.pdf pdf 136.37 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 165.85 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 51.5 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_Wykonawcy .doc doc 36.5 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2a_Oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby.doc doc 36 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2b_Oswiadczenie_podwykonawcy.doc doc 35.5 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_Wykonawcy_o_aktualnosci_informacji.doc doc 29 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3a_Oswiadczenie_Podmiotu_udostepniajacego_zasoby_o_akt. infrom.doc doc 29 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
Zalacznik_3b_Oswiadczenie_Podwykonawcy_o_aktualn. infrm..doc doc 29 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
Załacznik nr 4 Projekt umowy.docx docx 74.18 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5_Zobowiazanie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby.doc doc 35 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_Wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o_zamowienie.doc doc 33 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
Zalacznik_nr_8_Wykaz_osob_skierowanych_do_realizacji_zamowienia.doc doc 41.5 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
Kino Lotos - wykonawczy rysunki.pdf pdf 4455.06 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
Kino Lotos - zestawienia stolarki.pdf pdf 222.68 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
IE01_PW Schemat_KinoLotos-Model.pdf pdf 91.81 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
IE02_PW Rzuty_KinoLotos-PW.E-2_(A2).pdf pdf 429.68 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
IE03_PW Rzuty_KinoLotos-PW.E-2_(A2).pdf pdf 301.3 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
IE04_PW Rzut_Dach_KinoLotus-E-4_(A2).pdf pdf 174.54 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
IE05_PW Schematy_kino_v1_(A4).pdf pdf 137.18 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
IE06_PW Schematy_kino_v1_(297x1200).pdf pdf 178.56 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
Projekt Wykonawczy Opis IE_KinoLotos_v1.pdf pdf 469.21 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
RYS.CO-01 (420X420) KOLOR.pdf pdf 620.79 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
RYS.CO-02 (420X420) KOLOR.pdf pdf 714.77 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
RYS.VAC-01 (420X420) KOLOR.pdf pdf 833.04 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
RYS.VAC-02 (420X420) KOLOR.pdf pdf 798.44 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
RYS.VAC-03 (A4) KOLOR.pdf pdf 445.86 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
RYS.WK-01 (420X420) KOLOR.pdf pdf 686.92 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
RYS.WK-02 (420X420) KOLOR.pdf pdf 623.2 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
STWIOR - inst. wew.pdf pdf 1372.49 2021-09-02 13:44:00 Proceeding
przedmiar arch.pdf pdf 1526.94 2021-09-03 12:05:33 Public message
przedmiar elektryka.pdf pdf 3112.61 2021-09-03 12:05:36 Public message
przedmiar sanitarne (2).pdf pdf 5468.15 2021-09-03 12:05:41 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 461.53 2021-09-17 13:04:17 Public message
informacja o rozstrzygnięciu postępowania.BES.pdf pdf 707.02 2021-09-24 13:14:56 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 74.82 2021-10-11 12:48:03 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 67.53 2022-05-10 11:30:17 Public message

Announcements

2022-05-10 11:30 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2021-10-11 12:48 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-09-24 13:14 Katarzyna Sztukowska Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

informacja o rozstrz [...].pdf

2021-09-17 13:04 Katarzyna Sztukowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-17 10:00 Buyer message Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp informuje, iż łączna kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 420 470,28 zł. brutto.
2021-09-03 12:05 Katarzyna Sztukowska Zamawiający dokonuje korekty przedmiarów dołączonych do przedmiotowego postępowania - w załączeniu przedmiary dla branży architektonicznej, sanitarnej oraz elektrycznej.

przedmiar arch.pdf

przedmiar elektryka. [...].pdf

przedmiar sanitarne [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 483