Proceeding: TZP-002/31pU/2021 Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku przy ul. Jagiełły 13 w Gorzowie Wlkp.

Deadlines:
Published : 03-09-2021 08:07:00
Placing offers : 15-09-2021 08:30:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji dostępnym pod adresem https://zgmgorzow.bip.gov.pl/regulamin-udzielania-zamowien-publicznych-przez-zgm/regulamin-udzielania-zamowien-publicznych-przez-zgm.html


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
przedmiar.pdf pdf 233.08 2021-09-03 08:07:00 Subject of the order
sanitarna -instalacja wod-kan z wykonaniem wykopu Jagiełły 13.doc doc 110.5 2021-09-03 08:07:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku przy ul. Jagiełły 13 Przedmiot zamówienia obejmuje rozebranie starych rur instalacji kanalizacyjnej (piony i leżak), ułożenie nowych rur PVC, rozebranie starych rur instalacji wodnej (piony i leżak), ułożenie nowych z tworzyw sztucznych wraz z montażem wodomierzy, i robotami towarzyszącymi zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. wyceny prac należy dokonać o załączony przedmiar, a kosztorys ofertowy załączyć do oferty. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie również do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami, jako wytwarzający odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.)

przedmiar.pdf

sanitarna -instalacj [...].doc

1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 2 miesiące od podpisania umowy, które nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 okres gwarancji - Wymagany: 36 miesięcy, Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 sposób wykonania - siłami własnymi. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 sposób rozliczenia: - Rozliczenie kosztorysowe. Proszę podać wysokość wskaźników R, Ko, Kz, Z, przyjętych do kalkulacji ceny (0)
8 podzielona płatność - Zamawiający zastrzega, że płatności będą dokonywane w systemie podzielonej płatności tzw. "split payment". Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
9 Oświadczenie w zakresie VAT - oświadczam, że jestem płatnikiem podatku VAT. Proszę potwierdzić wpisując "TAK". Jeżeli nie, proszę wpisać podstawę zwolnienia (0)
Unlock the form

The number of page views: 170