Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TP-12/2021 DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Deadlines:
Published : 02-09-2021 10:22:00
Placing offers : 10-09-2021 11:45:00
Offers opening : 10-09-2021 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
TP_12_2021.zip zip 1848.47 2021-09-02 10:22:00 Proceeding
TP_12_2021.zip.xades xades 2469.66 2021-09-02 10:22:00 Proceeding
wyjasnienia_na_zadane_pytania.pdf pdf 1186.06 2021-09-07 14:37:16 Public message
szacowanie_zamowienia.pdf pdf 1008.39 2021-09-10 11:45:02 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 1276.45 2021-09-10 14:43:07 Public message
informacja_o_wyborze_oferty.pdf pdf 1540.85 2021-10-01 14:11:19 Public message
unieważnienie.pdf pdf 772.78 2021-10-06 13:12:29 Public message
wybor_2.pdf pdf 815.12 2021-10-07 10:08:24 Public message

Announcements

2021-10-07 10:08 Sławomir Kuligowski wybór oferty najkorzystniejszej w pakietach: nr 17 Regeneracja skóry i nr 20 Dezynfekcja powierzchnia wyrobów medycznych.

wybor_2.pdf

2021-10-06 13:12 Sławomir Kuligowski Informacja o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 30 września 2021 r w pakietach: nr 17 Regeneracja skóry i nr 20 Dezynfekcja powierzchnia wyrobów medycznych.

unieważnienie.pdf

2021-10-01 14:11 Sławomir Kuligowski Wybór oferty najkorzystniejszej

informacja_o_wyborze [...].pdf

2021-09-10 14:43 Sławomir Kuligowski Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-10 11:45 Sławomir Kuligowski Zamawiający podaje kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w poszczególnych częściach - zadaniach

szacowanie_zamowieni [...].pdf

2021-09-07 14:37 Sławomir Kuligowski Treść zapytań i udzielone wyjaśnienia

wyjasnienia_na_zadan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 847