Proceeding: 2021/BZP 00166451/01 Dostawa odzieży roboczej, ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej do zwalczania pożarów dla żołnierzy OT 10 ŚBOT (zamówienie z podziałem na 5 części)

Zamówienia Publiczne 33 WOG
33 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 01-09-2021 13:03:00
Placing offers : 15-09-2021 08:00:00
Offers opening : 15-09-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


W dniu 06.09.2021r. dodano nowy załącznik Pytania i odpowiedzi z dnia 06.09.2021r.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 218.88 2021-09-01 13:03:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 12646.97 2021-09-01 13:03:00 Proceeding
Załączniki.zip zip 262.4 2021-09-01 13:03:00 Proceeding
Odpowiedz 06.09.docx docx 16.14 2021-09-06 14:05:48 Public message
Odpowiedz 09.09.docx docx 16.18 2021-09-09 10:23:25 Public message
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 37.79 2021-09-09 10:23:25 Public message
informacja_odziez.pdf pdf 837.7 2021-09-15 12:26:43 Public message

Announcements

2021-09-15 12:26 Zamówienia Publiczne 33 WOG Informacja z otwarcia ofert

informacja_odziez.pd [...].pdf

2021-09-15 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 200 000,00 zł gross w tym dla części 1: 45 000,00 zł brutto, dla części 2: 11 000,00 zł brutto, dla części 3: 106 000,00 zł brutto, dla części 4: 22 000,00 zł gross oraz dla części 5: 16 000,00 zł brutto.
2021-09-09 10:23 Zamówienia Publiczne 33 WOG Pytania i odpowiedzi z dnia 09.09.2021
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Odpowiedz 09.09.docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-09-06 14:05 Zamówienia Publiczne 33 WOG Pytania i odpowiedzi z dnia 06.09.2021r.

Odpowiedz 06.09.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 304