Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.23.2021.PG Zagospodarowanie parku przy ul. Aleja Niepodległości w Słubicach

Deadlines:
Published : 31-08-2021 11:44:00
Placing offers : 22-09-2021 11:00:00
Offers opening : 22-09-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto 5 500 000 zł.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 139.51 2021-08-31 11:44:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia-sig.pdf pdf 510.34 2021-08-31 11:44:00 Proceeding
zał. 1-formularz oferty.doc doc 81.5 2021-08-31 11:44:00 Proceeding
zał. 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania.docx docx 20.7 2021-08-31 11:44:00 Proceeding
zał. 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 20.36 2021-08-31 11:44:00 Proceeding
zał. 4-wzór umowy.pdf pdf 403.27 2021-08-31 11:44:00 Proceeding
zał. 6-projekt.zip zip 72233.45 2021-08-31 11:44:00 Proceeding
zał. 5-wykaz równoważnych urządzeń zabawowych.docx docx 25.96 2021-08-31 14:19:13 Proceeding
Pytania i odpowiedzi 13.09.2021 r.-sig.pdf pdf 628.75 2021-09-13 12:34:45 Public message
Załącznik do odpowiedzi - pzt z naniesionymi elementami zagospodarowania, z których Zamawiający rezygnuje.jpg jpg 272.47 2021-09-14 10:43:43 Public message
Pytania i odpowiedzi 15.09.2021-sig.pdf pdf 288.15 2021-09-15 13:53:25 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.14 2021-09-17 13:21:15 Public message
Pytania i odpowiedzi 17.09.2021 r.-sig.pdf pdf 368.9 2021-09-17 13:21:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 272.42 2021-09-22 11:52:55 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf pdf 274.25 2021-10-14 15:33:38 Public message

Announcements

2021-10-14 15:33 Paweł Grudzień Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-09-22 11:52 Paweł Grudzień Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-22 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę gross 5 500 000 zł.
2021-09-17 13:21 Paweł Grudzień Pytania i odpowiedzi z 17.09.2021 r. oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-09-15 13:53 Paweł Grudzień Pytania i odpowiedzi 15.09.2021 r.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-09-14 10:43 Paweł Grudzień Załącznik do odpowiedzi - pzt z naniesionymi elementami zagospodarowania, z których Zamawiający rezygnuje

Załącznik do odpowie [...].jpg

2021-09-13 12:34 Paweł Grudzień Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1375