Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZD. DT - 2310.12.2021 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra

Deadlines:
Published : 30-08-2021 14:13:00
Placing offers : 07-09-2021 09:00:00
Offers opening : 07-09-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
druki w formie edytowalnej.docx docx 35.83 2021-08-30 14:13:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.78 2021-08-30 14:13:00 Proceeding
SWZ nadzór inwestorski.pdf pdf 19141.97 2021-08-30 14:13:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 542.7 2021-09-07 13:04:38 Public message
informacja po wyborze oferty.pdf pdf 705.85 2021-09-21 12:44:52 Public message

Announcements

2021-09-21 12:44 Bogumiła Waślicka-Balińska Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu

informacja po wyborz [...].pdf

2021-09-07 13:04 Anna Piliszek Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie przedstawia zbiorcze zestawienie ofert, jakie wpłynęły w postępowaniu.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-09-07 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 160.000,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 313