Proceeding: DPS.II.322.2.2021 Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie

Michalina Pyra
Powiat Pilski
Deadlines:
Published : 30-08-2021 13:59:00
Placing offers : 09-09-2021 09:00:00
Offers opening : 09-09-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia-ON.pdf pdf 710.77 2021-08-30 13:59:00 Proceeding
Załącznik 2 do SWZ oświadczenie wykonawcy art.125 ust.1.docx docx 19.87 2021-08-30 13:59:00 Proceeding
Załącznik 2A do SWZ oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby art. 125 ust.5.docx docx 19.98 2021-08-30 13:59:00 Proceeding
Załącznik 3 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 17.42 2021-08-30 13:59:00 Proceeding
Załącznik 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 26 2021-08-30 13:59:00 Proceeding
08d96ba4-b3ab-898c-053b-190001fd3727.pdf pdf 127.31 2021-08-30 13:59:00 Proceeding
Załącznik 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 24.81 2021-08-30 14:33:20 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 179.61 2021-09-09 13:52:18 Public message
unieważnienie.pdf pdf 644.8 2021-09-10 14:45:42 Public message

Announcements

2021-09-10 14:45 Michalina Pyra Unieważnienie postępowania: Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie.

unieważnienie.pdf

2021-09-09 13:52 Michalina Pyra Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-09 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 279 370,05 złotych brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 413