Proceeding: SOZ.383.43.2021 Dostawę mebli medycznych i wyposażenia utrzymania higieny rąk w ramach rozbudowy i przebudowy bryły C budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego, OIOM, oddziału chirurgii oraz izby przyjęć realizowanej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

Deadlines:
Published : 26-08-2021 08:53:00
Placing offers : 15-09-2021 08:00:00
Offers opening : 15-09-2021 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ przetarg nieograniczony.pdf pdf 464.96 2021-08-26 08:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 694.9 2021-08-26 08:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy.doc doc 98 2021-08-26 08:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - Formularz cenowy.docx docx 35.79 2021-08-26 08:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych zamówień.doc doc 60 2021-08-26 08:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 - Projekt umowy.pdf pdf 117.44 2021-08-26 08:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie podmiotów trzecich.doc doc 39 2021-08-26 08:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 - Oświadczenie - grupa kapitałowa.doc doc 38.5 2021-08-26 08:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 - Oświadczenie RODO.docx docx 14.27 2021-08-26 08:53:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 136.38 2021-08-27 10:25:36 Proceeding
Załącznik Nr 5 - JEDZ.zip zip 91.74 2021-08-27 10:50:08 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SWZ_03.09.pdf pdf 305.53 2021-09-03 13:46:28 Public message
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia zmodyfikowany.pdf pdf 694.74 2021-09-03 13:46:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 121.1 2021-09-15 13:50:54 Public message

Announcements

2021-09-15 13:50 Małgorzata Mikulewcz Szanowni Państwo
w załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert w postępowaniu
Małgorzata Mikulewicz

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-15 08:00 Buyer message Zamawiający przeznacza kwotę na sfinansowanie zamówienia w wysokości 719 561,82 zł, w tym:
Zadanie nr 1 - 700 927,87 zł
Zadanie nr 2 - 18 633,95 zł
2021-09-03 13:46 Małgorzata Mikulewcz Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedzi na zapytania Wykonawców, modyfikację SWZ polegającą na modyfikacji załącznika nr 1 - opisu przedmiotu zamówienia.
Małgorzata Mikulewicz

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik nr 1 - Opi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 407