Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DG.340.75.21 Przeprowadzenie treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, udzielanej na rzecz projektu „Dobry Początek”

Deadlines:
Published : 24-08-2021 14:44:00
Placing offers : 01-09-2021 15:00:00
Offers opening : 02-09-2021 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 76 862 48 64 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DG.340.75.21 warsztaty psychologiczne wzór umowy.pdf pdf 306.79 2021-08-24 14:44:00 Proceeding
DG.340.75.21 warsztaty psychologiczne wyjaśnienie treści ogłoszenia 20210825.pdf pdf 361.99 2021-08-25 15:11:06 Public message

Announcements

2021-09-01 15:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania (wszystkich 4 części) kwotę 55 200,00 PLN brutto.
2021-08-25 15:11 Tomasz Szczytyński Wyjaśnienie treści ogłoszenia z dn. 25 sierpnia 2021 r.

DG.340.75.21 warszta [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych Zadanie realizowane będzie przez 2 specjalistów dla wszystkich 393 uczestników w 23, śr. 18-os. grupach w wymiarze 2h dydaktycznych (45 min.). Podczas treningów uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ukończenie treningu. 48 h - (0)
2 Warsztaty dotyczące cyberprzemocy Zadanie realizowane będzie przez 2 specjalistów dla wszystkich 393 uczestników w 23, śr. 18-os. grupach w wymiarze 2h dydaktycznych (45 min.). Podczas treningów uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ukończenie treningu. 48 h - (0)
3 Warsztaty dotyczące zachowań autoagresywnych Zadanie realizowane będzie przez 2 specjalistów dla wszystkich 393 uczestników w 23, śr. 18-os. grupach w wymiarze 2h dydaktycznych (45 min.). Podczas treningów uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ukończenie treningu. 48 h - (0)
4 Warsztaty dotyczące intymności człowieka Zadanie realizowane będzie przez 2 specjalistów dla wszystkich 393 uczestników w 23, śr. 18-os. grupach w wymiarze 2h dydaktycznych (45 min.). Podczas treningów uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ukończenie treningu. 48 h - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Kwalifikacje osób skierowanych do realizacji usługi - Wykonawca zapewni do realizacji usługi 4 pary (8 osób) prowadzących, którzy posiadać będą wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz kwalifikacje alternatywnie z zakresu psychologii, socjoterapii lub pedagogiki. Do oferty należy dołączyć wykaz osób skierowanych do realizacji usługi wraz z opisem wykształcenia. Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 326