Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.13.2021 Przebudowa drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice polegająca na budowie przystanku autobusowego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice polegająca na budowie zatoki autobusowej

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 24-08-2021 10:41:00
Placing offers : 10-09-2021 09:00:00
Offers opening : 10-09-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.). postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice polegająca na budowie przystanku autobusowego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice polegająca na budowie zatoki autobusowej

Zakres rzeczowy: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa odcinka drogi polegająca na budowie przystanku i zatoki autobusowej wraz z budową kanału technologicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji warunków zamówienia rozdz. IV i  rozdz. XXIV.

4. Termin składania ofert: 10.09.2021 r. do godz. 09:00 poprzez platformę elektroniczną: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnickiSzanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08d966d2-5cb2-4cb6-8a7e-a2000151bd97.pdf pdf 104.38 2021-08-24 10:41:00 Proceeding
SWZ rozdz. I-XXIV.pdf pdf 426.33 2021-08-24 10:41:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXV Załączniki.zip zip 276.79 2021-08-24 10:41:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXVI Dokumentacja techniczna.zip zip 46781.64 2021-08-24 10:41:00 Proceeding
INFORMACJA o unieważn brak ofert.pdf pdf 133.77 2021-09-13 08:23:36 Public message

Announcements

2021-09-13 08:23 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie zostało unieważnione. Szczegóły w załączonej Informacji o unieważnieniu postępowania.

INFORMACJA o unieważ [...].pdf

2021-09-10 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi 173 tys. zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 403