Proceeding: DZP.271.30.2021 Świadczenie usługi prania wraz z wynajmem bielizny szpitalnej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej

Aurelia Wójcik
Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 20-08-2021 11:48:00
Placing offers : 30-09-2021 10:00:00
Offers opening : 30-09-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.18 2021-08-20 11:48:00 Proceeding
swz z załącznikami bip.zip zip 14257.63 2021-08-20 11:48:00 Proceeding
zapytanie i wyjaśnienie do SWZ.pdf pdf 490.74 2021-08-27 12:37:00 Public message
infomacja o wniesieniu odwołania bip.zip zip 7907.57 2021-08-31 11:38:56 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE.pdf pdf 67.14 2021-09-21 11:06:55 Public message
zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 2.pdf pdf 2621.65 2021-09-21 11:11:02 Public message
zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 3.zip zip 2190.34 2021-09-21 11:45:39 Public message

Announcements

2021-09-21 11:45 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 3

zapytanie i wyjaśnie [...].zip

2021-09-21 11:11 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 2

zapytanie i wyjaśnie [...].pdf

2021-09-21 11:06 Aurelia Wójcik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-08-31 11:38 Aurelia Wójcik informacja o wniesieniu odwołania

infomacja o wniesien [...].zip

2021-08-27 12:37 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do SWZ

zapytanie i wyjaśnie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 647