Proceeding: ZP/24/2021 - Leasing zwrotny operacyjny fabrycznie nowych specjalistycznych samochodów do odbioru odpadów

Deadlines:
Published : 20-08-2021 11:06:00
Placing offers : 27-09-2021 09:00:00
Offers opening : 27-09-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_24_2021 - ogł. + SWZ.zip zip 877.52 2021-08-20 11:06:00 Proceeding
ZP_24_2021_wyjaśnienia do SWZ.zip zip 2064.12 2021-09-13 14:00:36 Public message
ZP_24_2021_zmiana terminu.zip zip 82.25 2021-09-15 10:14:36 Public message
ZP_24_2021_wyjaśnienia 2 do SWZ.zip zip 21331.81 2021-09-16 11:32:56 Public message
ZP_24_2021_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 183.86 2021-09-27 10:44:46 Public message
ZP_24_2021_wynik postępowania.pdf pdf 76.79 2021-10-11 14:09:14 Public message
ZP_24_2021_Informacja_kwoty.pdf pdf 228.44 2021-09-27 09:00:00 Public message

Announcements

2021-10-11 14:09 Magdalena Mincberg W załączeniu wynik postępowania.

ZP_24_2021_wynik pos [...].pdf

2021-09-27 10:44 Magdalena Mincberg W załączeniu informacja z otwarcia ofert w dniu 27.09.2021r.

ZP_24_2021_Informacj [...].pdf

2021-09-27 09:00 Buyer message W załączeniu informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

ZP_24_2021_Informacj [...].pdf

2021-09-16 11:32 Magdalena Mincberg W załączeniu odpowiedzi do pozostałych wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

ZP_24_2021_wyjaśnien [...].zip

2021-09-15 10:14 Magdalena Mincberg W załączeniu informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

ZP_24_2021_zmiana te [...].zip

2021-09-13 14:00 Magdalena Mincberg W załączeniu 1. część wyjaśnień do SWZ.
Zamawiający informuje, że udzieli odpowiedzi na pozostałe wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w późniejszym terminie.

ZP_24_2021_wyjaśnien [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 714