logo
Oskar
Wicher
   

PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie

Electronic auction: Dostawę armatury ze stali nierdzewnych 0H18N9(1.4301) (ID 498126)

Starting date: 20-08-2021 10:30:00

To the end: cancelled

What is the minimum increment? 100.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 2 min
From which price is increment counted? suppliers
Does supplier have to place an offer for all positions? Yes
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

Dział Zaopatrzenia i Logistyki przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie zaprasza do składania ofert cenowych na: Dostawę:


 1. Kolano nierdzewne spawalne 60,3x2mm(90 stopni) 32szt.

 2. Trójnik nierdzewny 60,3x2 mm16szt.

 3. Kolano nierdzewne spawalne 42,4x2mm(90 stopni)  40szt.

 4. Kolano nierdzewne spawalne 114x2mm(90 stopni) 34szt.

 5. Śrubunek nierdzewny spawalny 42,4(1 1/4'') z jednej strony a z drugiej GZ 32szt.

 6. Śrubunek nierdzewny spawalny 60,3(2'') z jednej strony a z drugiej GZ 30szt.

 7. Nypel nierdzewny spawalny 60,3mm(1xGZ) 30szt.

 8. Nypel nierdzewny spawalny 42,4mm(1xGZ) 30szt.

 9. Kolano nierdzewne spawalne 88,9x2mm(90 stopni) 15szt.

10. Wywijka nierdzewna 114,3x2mm 17szt.

11.Kołnierz nierdzewny DN100/114 PN10/16 20szt.

12. Śrubunek nierdzewny spawalny 1/2'' z jednej strony a z drugiej GZ 24szt.

13. Nypel nierdzewny spawalny 1/2'' 24szt.

14. Kołnierz nierdzewny DN80/88,9 PN10/16 12szt.

15. Wywijka nierdzewna 88,9x2mm 8szt.

16. Kolano nierdzewne spawalne(90 stopni) 21,3x2mm 30szt.

17. Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 75szt.

18. Nypel nierdzewny spawalny 88,9x2mm 1xGZ 10szt.

19. Mufa nierdzewna spawalna GZ 3/4'' 100szt.

20. Kołnierz nierdzewny DN125/133 2szt.

21. Wywijka nierdzewna 133x2mm 2szt.


 

 

 


           

Wymagania Zamawiającego:

• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
• Wnioskodawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad,
• Kryterium oceny ofert: Cena 100%,
• Podana przez Wnioskodawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie dodatkowe koszty realizacji zamówienia, tzn., że Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostaw,
Termin dostawy: 5 dni od złożenia zamówienia, termin związania z ofertą - 30 dni,
• Do oferty proszę załączyć: kartę charakterystyki oferowanych produktów, wydruk z KRS lub CEIDG Wnioskodawcy, 
• W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wnioskodawcy,
• Termin płatności na rzecz Wnioskodawcy wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonaniu wyboru ofert) bez podania przyczyny i powiadomienia lub zakończenia postępowania bez wybrania oferenta,
• Złożenie oferty przez Wnioskodawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w postępowaniu,
• Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS. Dodatkowo informujemy, iż Wnioskodawca, który złoży ofertę za pośrednictwem platformy Open Nexus zostanie zaproszony do przyszłych postępowań na podobny asortyment.

 

W przypadku pytań: 

- proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 34 37 73 173, 663022904 - Oskar Wicher, Inspektor ds. zaopatrzenia

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

·         tel. 22 101 02 02

·         e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 
icon Buyer messages

  • 2021-08-20 12:32 Oskar Wicher Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Postępowanie zostało anulowane - błędny opis.

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit
1 Kolano nierdzewne spawalne 60,3x2(90 stopni) Zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

32 pc. ***
2 Trójnik nierdzewny 60,3x3 Zgodnie z wymaganiami zamawiającego. 16 pc. ***
3 Kolano nierdzewne 42,4x2mm(90 stopni) Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 40 pc. ***
4 Kolano nierdzewne 114x2mm(90 stopni) Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 34 pc. ***
5 Śrubunek nierdzewny spawalny 42,4(1 1/4'') z jednej strony a z drugiej GZ Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 32 pc. ***
6 Śrubunek nierdzewny spawalny 60,3(2'') z jednej strony a z drugiej GZ 30szt. Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 30 pc. ***
7 Nypel nierdzewny spawalny 60,3 (1xGZ) Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 30 pc. ***
8 Nypel nierdzewny spawalny 42,4mm(1xGZ) 30szt. Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 30 pc. ***
9 Kolano nierdzewne spawalne 88,9x2mm(90 stopni) Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 15 pc. ***
10 Wywijka nierdzewna 114,3x2 Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 17 pc. ***
11 Kołnierz nierdzewny DN100/114 PN10/16 Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 20 pc. ***
12 Śrubunek nierdzewny spawalny 1/2'' Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 24 pc. ***
13 Nypel nierdzewny spawalny 1/2'' Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 24 pc. ***
14 Kołnierz nierdzewny DN80/88,9 PN10/16 Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 12 pc. ***
15 Wywijka nierdzewna 88,9x2mm Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 8 pc. ***
16 Kolano nierdzewne spawalne(90 stopni) 21,3x2mm Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 30 pc. ***
17 Zgodnie z wymaganiami zamawiającego Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 75 pc. ***
18 Nypel nierdzewny spawalny 88,9x2mm 1xGZ Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 10 pc. ***
19 Mufa nierdzewna spawalna GZ 3/4'' Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 100 pc. ***
20 Kołnierz nierdzewny DN125/133 Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 2 pc. ***
21 Wywijka nierdzewna 133x2mm Zgodnie z wymaganiami zamawiającego 2 pc. ***
Offer value:

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |