Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00154810/01 „Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania związanego z budową infrastruktury kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej”

Dawid Pudło
Urząd Miejski w Krośniewicach Department: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach
Deadlines:
Published : 19-08-2021 16:25:00
Placing offers : 27-08-2021 10:00:00
Offers opening : 27-08-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 134.99 2021-08-19 16:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 311.56 2021-08-19 16:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ.doc doc 131 2021-08-19 16:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 - 5 do SWZ.doc doc 146.5 2021-08-19 16:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ.doc doc 65.5 2021-08-19 16:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ.doc doc 92 2021-08-19 16:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 7a do SWZ.pdf pdf 73.93 2021-08-19 16:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 7b do SWZ.pdf pdf 75.45 2021-08-19 16:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 7c do SWZ.pdf pdf 56.02 2021-08-19 16:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 7d do SWZ.pdf pdf 77.79 2021-08-19 16:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 7e do SWZ.pdf pdf 54.29 2021-08-19 16:25:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 126.46 2021-08-27 14:34:49 Public message
informacja w trybie art. 253 ust. 2 PZP.pdf pdf 443.51 2021-09-24 12:32:08 Public message

Announcements

2021-09-24 12:32 Dawid Pudło Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja w trybie [...].pdf

2021-08-27 14:34 Dawid Pudło Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-27 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 180.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 295