Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 37/ZP/21 Zakup i montaż stanowisk laboratoryjnych

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 13-08-2021 10:59:00
Placing offers : 16-09-2021 09:00:00
Offers opening : 16-09-2021 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ nieograniczony 37.pdf pdf 1802.05 2021-08-13 10:59:00 Proceeding
SWZ nieograniczony 37.docx docx 324.67 2021-08-13 10:59:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 79.62 2021-08-13 10:59:00 Proceeding
espd-request.xml xml 240.37 2021-08-13 10:59:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2021-08-13 10:59:00 Proceeding
2021-OJS156-411586-pl.pdf pdf 118.68 2021-08-13 10:59:00 Proceeding
Zmiana I do SWZ 37.pdf pdf 610.09 2021-08-24 10:19:20 Public message
informacja z otwarcia 37.pdf pdf 331.09 2021-09-21 12:04:38 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu 37.pdf pdf 527.82 2021-10-18 12:22:33 Public message
37 Informacja o finansowaniu.docx docx 207.7 2021-09-16 09:00:00 Public message

Announcements

2021-10-18 12:22 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-09-21 12:04 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-16 09:00 Buyer message Informacja o wysokości środków

37 Informacja o fina [...].docx

2021-08-24 10:19 Zamówienia Publiczne Zmiana do SWZ

Zmiana I do SWZ 37.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 648