Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.15.2021 „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120438C ul. Targowa w miejscowości Skrwilno wraz z niezbędną infrastrukturą. ETAP I - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej.”

Alicja Siemiątkowska
Gmina Skrwilno
Deadlines:
Published : 13-08-2021 11:43:00
Placing offers : 30-08-2021 12:00:00
Offers opening : 30-08-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Domumentacja projektowa Roboty remontowe.zip zip 3614.21 2021-08-13 11:43:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa Kanalizacja ul. Targowa.zip zip 10807.06 2021-08-13 11:43:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 58 2021-08-13 11:43:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Ośw. dot. podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków.doc doc 33.5 2021-08-13 11:43:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu.doc doc 30.5 2021-08-13 11:43:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ Wzór umowy na wykonanie robót.doc doc 129.5 2021-08-13 11:43:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 30 2021-08-13 11:43:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ Wykaz robót budowlanych.doc doc 34 2021-08-13 11:43:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc doc 35 2021-08-13 11:43:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 127.33 2021-08-13 11:43:00 Proceeding
SWZ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej ul. Targowa w m. Skrwilno.pdf pdf 326.56 2021-08-13 11:43:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 88.37 2021-08-13 12:14:20 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ - Strona Zamawiającego.pdf pdf 154.11 2021-08-19 13:28:10 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania BIP Zamawiającego.pdf pdf 145.7 2021-08-31 15:05:01 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 56.97 2021-09-06 12:28:53 Public message

Announcements

2021-09-06 12:28 Alicja Siemiątkowska Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 31.08.2021 r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-08-31 15:05 Alicja Siemiątkowska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 31.08.2021 r.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-08-30 12:00 Buyer message Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć 586.658,93 zł brutto.
2021-08-19 13:28 Alicja Siemiątkowska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 19.08.2021 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 598