Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BUD-I.271.18.2021 Remont drogi gminnej nr 640023Z w miejscowości Wołczyn.

Zamówienia Publiczne
Gmina Lipiany
Deadlines:
Published : 05-08-2021 17:35:00
Placing offers : 25-08-2021 10:00:00
Offers opening : 25-08-2021 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2_Zał_do_SWZ_Woł‚czyn_050821.docx docx 95.57 2021-08-05 17:35:00 Proceeding
Ogłoszenie_Wołczyn_050821.pdf pdf 116.69 2021-08-05 17:35:00 Proceeding
SWZ_Wołczyn_050821.pdf pdf 1953.28 2021-08-05 17:35:00 Proceeding
OPZ Wołczyn_200721.rar rar 7680 2021-08-05 17:35:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert_250821.pdf pdf 38.51 2021-08-25 14:38:01 Public message
Zawiadomienie o wynikach Wołczyn 2.pdf pdf 51.21 2021-10-04 15:08:18 Public message

Announcements

2021-10-04 15:08 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wynikach postępowania

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2021-08-25 14:38 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-25 10:00 Buyer message NA realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 209.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 424