Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-PN/UE/25/21 Zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

Deadlines:
Published : 18-08-2021 11:01:00
Placing offers : 30-09-2021 10:00:00
Offers opening : 30-09-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków UE w ramach projektu „Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów”

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OOZ_2021-OJS159-419832-pl.pdf pdf 1357.09 2021-08-18 11:01:13 Proceeding
Arkusz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 4.xls xls 1029.5 2021-08-18 11:01:13 Proceeding
SWZ.doc doc 536.5 2021-08-18 11:01:19 Proceeding
notice.pdf pdf 70.49 2021-09-17 09:29:41 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 988.84 2021-09-22 12:22:48 Public message
Arkusz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 4 - zmieniony.xls xls 1082 2021-09-22 12:22:48 Public message
SWZ - zmieniona.doc doc 552.5 2021-09-22 12:22:48 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 272.43 2021-09-23 14:06:44 Public message
Arkusz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 4 - zmieniony 2.xls xls 1082 2021-09-23 14:06:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 288.28 2021-09-30 20:35:22 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert Cz. I.pdf pdf 368.47 2022-01-05 15:45:48 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert Cz. II S.pdf pdf 279.94 2022-02-04 13:56:28 Public message
Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 657.84 2021-09-30 10:00:00 Public message

Announcements

2022-02-04 13:56 Leszek Kaiser Zawiadomienie o wyborze ofert cz. II.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-01-05 15:45 Leszek Kaiser Dzień dobry

W załączeniu przekazuję Zawiadomienie o wyborze ofert - część I

Z poważaniem
Leszek Kaiser

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-09-30 20:35 Leszek Kaiser Dzień dobry

W załączeniu przekazuję Informację z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Leszek Kaiser

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-30 10:00 Buyer message Działając w oparciu o art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi gross 6.102.117,86 zł.
Szczegóły z podziałem na poszczególne części w załączniku.

Kwota na sfinansowan [...].pdf

2021-09-23 14:06 Leszek Kaiser Dzień dobry

W załączeniu przekazuję korektę do odpowiedzi na pytania z dnia 22.09.2021 r.

Z poważaniem

Leszek Kaiser

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Arkusz asortymentowo [...].xls

2021-09-22 12:22 Leszek Kaiser Dzień dobry

W załączeniu przekazujemy Państwu Odpowiedzi na pytania wraz ze zmienioną SWZ oraz Arkuszem asortymentowo-cenowym.

Z poważaniem
Leszek Kaiser

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Arkusz asortymentowo [...].xls

SWZ - zmieniona.doc

2021-09-17 09:29 Leszek Kaiser Dzień dobry

W załączeniu przekazuję Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zmiany terminu składania ofert.

Z poważaniem
Leszek Kaiser

notice.pdf

2021-09-13 08:35 Leszek Kaiser Dzień dobry

Informuję, że w związku z wpływem wniosków o wyjaśnienie treści SWZ Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu składania ofert. Stosowne dokumenty zostaną opublikowane po ich publikacji w Urzędowym Dzienniku Publikacji Europejskich.

Z poważaniem
Leszek Kaiser

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 5065