Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZD. DT - 2311.10.2021 Sprawowanie bieżącej obsługi laboratoryjnej przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”

Bogumiła Waślicka-Balińska
Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
Deadlines:
Published : 03-08-2021 13:50:00
Placing offers : 10-08-2021 09:00:00
Offers opening : 10-08-2021 09:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Prosimy o zapoznanie się z dokumentami postępowania znajdującymi się w załączniku do postępowania.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy.pdf pdf 4715.11 2021-08-03 13:50:00 Proceeding
zawiadomienie o wynikach postępowania.pdf pdf 517.37 2021-08-12 10:01:52 Public message

Announcements

2021-08-12 10:01 Bogumiła Waślicka-Balińska Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
ul. Stefana Roweckiego ”Grota” 10
06-500 Mława
Tel. (0-23) 654 34 68
informuje, że w trybie:
zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 130 000,00 zł net z dnia 03.08.2021 r. na: Sprawowanie bieżącej obsługi laboratoryjnej przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”
w terminie do dnia 10.08.2021 r. do godz. 9.00 przedstawiono poniższe oferty:

Lp.
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena Uwagi

netto
[zł] brutto
[zł]
1.
GEOINFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
03-043 Warszawa, ul. Flisaków 1 18
NIP 5242906988 34 000,00 41 820,00

2. GreenLab Polska Grzegorz Sysoń
NIP 9730743600 95 000,00 116 850,00
3. CENTRUM BADAŃ LABORATORYJNYCH "CEBEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20-260 Lublin,
ul. Antoniny Grygowej 23
NIP 9462593588 125 000,00 153 750,00
4. Małgorzata Janowska - DROGLAB
25-526 Kielce,
ul. Stefana Okrzei 64 3
NIP 8631612722 55 000,00 67 650,00

Zamawiający wybrał do realizacji ofertę firmy:

GEOINFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
03-043 Warszawa, ul. Flisaków 1 18


za cenę:
cena netto- 34 000,00 zł
podatek VAT 23%- 7 820,00 zł
cena brutto- 41 820,00 zł
słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia 00/100.

Kryterium, jakie przyjął Zamawiający to cena – 100%. Wybrano ofertę najtańszą jaka wpłynęła, poza tym spełnia ona wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego.

zawiadomienie o wyni [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Obsługa laboratoryjna zadania dotyczy bieżącej obsługi laboratoryjnej przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra” 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Wiedza i doświadczenie - O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Termin realizacji - Przez cały okres trwania inwestycji nie wcześniej niż - dzień dokonania bezusterkowego odbioru zadania inwestycyjnego. Planowany termin zakończenia robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji – 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. W przypadku opóźnienia wykonania robót budowlanych i przesunięcia się terminu odbioru, usługi obowiązują do dnia zakończenia zadań inwestycyjnych. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Zapoznanie się z przedmiotem zamówienia - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam" (0)
7 Związanie ofertą - Wykonawca oświadcza, iż złożona przez niego oferta będzie wiążąca przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam" (0)

The number of page views: 308