Proceeding: DZP.271.31.2021 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego aparatu do wykonywania barwień immunohistochemicznych w Zakładzie Patomorfologii Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Karolina Żyrek
Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 02-08-2021 10:57:00
Placing offers : 10-08-2021 10:00:00
Offers opening : 10-08-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.zip zip 1980.41 2021-08-02 10:57:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 545.33 2021-08-02 10:57:00 Proceeding
Zapytania i wyjaśnienia.pdf pdf 736.07 2021-08-04 10:02:53 Public message
Wykaz ofert.pdf pdf 59.48 2021-08-10 11:18:14 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 84.54 2021-08-12 10:44:28 Public message
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia.pdf pdf 53.93 2021-08-10 10:00:00 Public message

Announcements

2021-08-12 10:44 Karolina Żyrek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-10 11:18 Karolina Żyrek Wykaz ofert

Wykaz ofert.pdf

2021-08-10 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Kwota przeznaczona n [...].pdf

2021-08-04 10:02 Karolina Żyrek Zapytania i wyjaśnienia do SWZ

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 227