Proceeding: Zapytanie poniżej progu - dostawa i montaż w siedzibie zamawiającego regałów archiwizacyjnych

Deadlines:
Published : 30-07-2021 12:53:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:05:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Na podstawie Regulaminu udzielania przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie zamówień na dostawy, usługi i roboty o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto zwracam się z wnioskiem o złożenie oferty cenowej na asortyment wg formularza. Parametry przedmiotu zamówienia określono w jego opisie, bądź załącznikach. Składając ofertę ubiegający się o udzielenie zamówienia potwierdza, że dostarczane materiały są fabrycznie nowe oraz spełniają parametry określone w treści zapytania. Zamawiający zamierza złożyć zamówienie u wykonawcy oferującego najniższą cenę, jednocześnie zastrzega: 

1) możliwość unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny 

2) możliwość zmiany warunków postępowania przed upływem terminu składania ofert 

3) możliwość rozpoczęcia II etapu w formie aukcji zniżkowej. 

4) możliwość swobodnego wyboru oferty. 

5) możliwość wezwania oferenta o udostępnienie darmowych próbek oferowanego towaru

W przypadku pytań: 

związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
regały poprawiony.doc doc 51.5 2021-07-30 12:53:00 Subject of the order
schemat.doc doc 105 2021-07-30 12:53:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa i montaż w siedzibie zamawiającego regałów archiwizacyjnych w załącznikach

regały poprawiony.do [...].doc

schemat.doc

52 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Do faktury załącznik - protokół z dostawy i montażu. (0)
3 Dostawa i montaż - Wykonawca zapewnia dostawę w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie jego siedziby, montaż, sprawdzenie poprawności montażu i bezpieczeństwa użytkowania. Montaż w dni powszednie w godzinach 8-14. (0)
4 Termin dostawy - Do 31 sierpnia b.r. minimum połowa ilości przewidzianej w zamówieniu; pozostałe do 30 września b.r. (0)
5 Gwarancja - min. 24 miesiące (0)
Unlock the form

The number of page views: 89