Proceeding: ZP-2/2021 Zakup koparko - ładowarki

Karolina Smolnicka
INTERPROMEX Spółka z o.o.
Deadlines:
Published : 30-07-2021 11:36:00
Placing offers : 09-08-2021 10:00:00
Offers opening : 09-08-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 98.02 2021-07-30 11:36:00 Proceeding
SWZ ZP-2-2021.pdf pdf 193.83 2021-07-30 11:36:00 Proceeding
SWZ ZP-2-2021.docx docx 82.8 2021-07-30 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis koparka.doc doc 37 2021-07-30 11:36:00 Proceeding
Załączniki 2 i 3 do SWZ.docx docx 46.56 2021-07-30 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ-dobra.docx docx 19.14 2021-07-30 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór umowy.doc doc 64.5 2021-07-30 11:36:00 Proceeding
Odpowiedź na pytania - 1-sig.pdf pdf 295.95 2021-08-05 09:46:23 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.42 2021-08-05 09:58:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 377.73 2021-08-09 12:22:42 Public message
Zmiana treści SWZ- 2-sig.pdf pdf 366.08 2021-08-05 12:39:00 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 375.64 2021-08-12 12:18:51 Public message

Announcements

2021-08-12 12:18 Karolina Smolnicka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-09 12:22 Karolina Smolnicka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-09 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie wynosi: 350 000,00 zł netto.
2021-08-05 12:39 Karolina Smolnicka Zmiana treści SWZ.

Zmiana treści SWZ- 2 [...].pdf

2021-08-05 09:58 Karolina Smolnicka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-08-05 09:46 Karolina Smolnicka Dotyczy: odpowiedź na pytania Wykonawcy - 1

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 233