Proceeding: Dostawa pompy zatapialnej ze stali kwasoodpornej

Deadlines:
Published : 29-07-2021 09:03:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej pompy zatapialnej ze stali kwasoodpornej przeznaczonej do pompowania w środowisku korozyjnym (solanka) z wyłącznikiem pływakowym. Charakterystyka hydrauliczna pompy: wysokość podnoszenia H= 5 m, wydajność około 50 l/min.

Do oferty należy dołączyć charakterystykę proponowanej pompy.


Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu Prawa zamówień publicznych.

Realizowane jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych Zamawiającego.


Okres związania ofertą 60 dni.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61 4421507 lub 61 4421512  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzula RODO.pdf pdf 141.92 2021-07-29 09:03:00 Proceeding
wybór oferty.pdf pdf 52.53 2021-08-05 11:17:15 Public message

Announcements

2021-08-05 11:17 Dorota Zimna Zamawiający zamieszcza informację z wyboru oferty w postępowaniu.

wybór oferty.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pompa zatapialna ze stali kwasoodpornej Do oferty prosimy dołączyć charakterystykę proponowanej przez Wykonawcę pompy. 1 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.
Targowa 8
64-300, Nowy Tomyśl
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 7 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Koszt dodatkowe - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie dostawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Termin realizacji - Należy wpisać termin dostawy zamówienia w dniach. (0)
Unlock the form

The number of page views: 163