Proceeding: DZP.271.29.2021 Dostawa bezpiecznego, zamkniętego, próżniowego systemu pobierania krwi oraz mikrosamplerów do pobierania gazometrii u noworodków dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Aurelia Wójcik
Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 28-07-2021 11:12:00
Placing offers : 06-08-2021 10:00:00
Offers opening : 06-08-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 7149.58 2021-07-28 11:12:00 Proceeding
SWZ z załącznikami na bip.zip zip 10062.21 2021-07-28 11:12:00 Proceeding
zapytanie i wyjaśnienie do SWZ.pdf pdf 511.35 2021-08-02 14:38:53 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 453.38 2021-08-06 12:09:48 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 101.68 2021-08-24 08:44:42 Public message
informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowaie zamówienia.pdf pdf 420.94 2021-08-06 10:00:00 Public message

Announcements

2021-08-24 08:44 Aurelia Wójcik informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-06 12:09 Aurelia Wójcik informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-06 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie [...].pdf

2021-08-02 14:38 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do SWZ

zapytanie i wyjaśnie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 230