Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/WCWI/2021/06 „Aranżacja powierzchni IV i V piętra budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 (Segment B) dla potrzeb Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania”

Deadlines:
Published : 27-07-2021 22:56:00
Placing offers : 13-08-2021 10:00:00
Offers opening : 13-08-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.05 2021-07-27 22:56:00 Proceeding
Część I SWZ - IDW.pdf pdf 438.76 2021-07-27 22:56:00 Proceeding
Załączniki nr 1-7_formularze edytowalne.docx docx 72.62 2021-07-27 22:56:00 Proceeding
Część II SWZ - Wzór umowy dla Części 1 i 2 zamówienia_aranżacja_IV_V piętro.pdf pdf 433.45 2021-07-27 22:56:00 Proceeding
Część II SWZ - Wzór umowy dla Części 3 zamówienia_aranżacja_wykładzina.pdf pdf 379.76 2021-07-27 22:56:00 Proceeding
Część III SWZ - OPZ dla Części 1 zamówienia.zip zip 13982.68 2021-07-27 22:56:00 Proceeding
Część III SWZ - OPZ dla Części 2 zamówienia.zip zip 13294.28 2021-07-27 22:56:00 Proceeding
Część III SWZ - OPZ dla Części 3 zamówienia.zip zip 17424.77 2021-07-27 22:56:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_29.07.2021.pdf pdf 48.79 2021-07-29 20:05:01 Public message
Zmiana treści SWZ_29.07.2021.pdf pdf 86.7 2021-07-29 20:05:01 Public message
Część I SWZ - IDW_tekst jednolity_po zmianie z 29.07.2021.pdf pdf 445.45 2021-07-29 20:10:26 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_03.08.2021.pdf pdf 181.26 2021-08-03 18:26:15 Public message
OPZ_Czesc_3_zm_03.08.2021.pdf pdf 263.23 2021-08-03 18:26:15 Public message
Załącznik nr 1C do IDW - FORMULARZ CENOWY dla Części 3 – Dostawa i montaż wykładziny_ZMIANA 03.08.2021.docx docx 48.71 2021-08-03 18:26:15 Public message
Ogłoszenie o zmanie ogłoszenia_03.08.2021.pdf pdf 41.25 2021-08-03 18:26:15 Public message
WCWI21726_19_ER_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 158 2021-08-13 14:43:32 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej_cz. 3_na stronę www.pdf pdf 196.81 2021-09-02 14:49:06 Public message
WCWI21726_28_ER_Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 157.61 2021-09-02 21:22:37 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej_cz. 1 i 2_www.pdf pdf 285.76 2021-09-09 11:28:25 Public message

Announcements

2021-09-09 11:28 Ewa Rostkowska W załączeniu Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1 i 2.

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2021-09-02 21:22 Ewa Rostkowska W załączeniu Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie części 1 i 2 zamówienia.

WCWI21726_28_ER_Info [...].pdf

2021-09-02 14:49 Ewa Rostkowska W załączeniu Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 3.

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2021-08-13 14:43 Ewa Rostkowska Zamawiający w załączeniu publikuje informację z otwarcia ofert.

WCWI21726_19_ER_Info [...].pdf

2021-08-13 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 543.514,00 zł brutto, w tym na:
Część 1 – 230.952,00 zł brutto
Część 2 – 141.953,00 zł brutto
Część 3 – 170.609,00 zł gross
2021-08-03 18:26 Ewa Rostkowska W związku z pytaniami od wykonawcy, Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SWZ. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w sposób opisany w załącznikach, w tym zmienia termin składania ofert.

Uwaga: Wykonawcy składający ofertę na Część III zamówienia zobowiązani są wypełnić i złożyć zmieniony formularz cenowy – Załącznik nr 1C.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

OPZ_Czesc_3_zm_03.08 [...].pdf

Załącznik nr 1C do I [...].docx

Ogłoszenie o zmanie [...].pdf

2021-07-29 20:10 Ewa Rostkowska Zamawiający publikuje tekst jednolity Części I SWZ - IDW uwzględniający zmianę z dnia 29.07.2021 w pkt XXX.

Część I SWZ - IDW_te [...].pdf

2021-07-29 20:05 Ewa Rostkowska Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - punkt XXX Części I SWZ - IDW opisanej w załączonym piśmie oraz w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ_29 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 695