logo
Agnieszka
Pińkowska
   

AQUANET S.A.

Electronic auction: Rękawice robocze (ID 488784)

Starting date: 27-07-2021 14:30:00

To the end: cancelled

Current offer value is: 80 900.00 PLN
What is the minimum increment? 100.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 3 min
From which price is increment counted? lowest
Does supplier have to place an offer for all positions? Yes
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

Poznań , dnia 27.07.2021 r.

 

AQUANET S.A.

61-492 Poznań

ul. Dolna Wilda 126

 

Komórka Organizacyjna

 

EZ

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

1.      Przedmiot zakupu:

 

Rękawice robocze

 

2.      Warunki dostawy:

 

·         Zamówienia sukcesywne

·         Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31.03.2003r. odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej muszą posiadać Certyfikat Europejski – CE.

·         Ofertę należy złożyć na asortyment wymieniony w załączniku – nie uznajemy zamienników.

·         Szacunkowa wartość umowy zostanie określona po otrzymaniu ofert.

·         Miejsce dostawy :  Miejsce dostawy :  Dział Zaopatrzenia , ul. Dolna Wilda 126

·         Koszty dostawy po stronie dostawcy.

·         Oferta w walucie PLN

·         Umowa zawarta na 6 miesięcy.

·         Termin realizacji zamówienia do 14  dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

·         Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPENNEXUS. Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę  zobowiązany jest przesłać ofertę na papierze firmowym z wypełnionym załącznikiem na poniższy adres  e-mail.

·         Złożenie oferty przez oferenta jest jednoznacznym z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie.

·         W przypadku nie złożenia dokumentów przez najkorzystniejszego oferenta lub rezygnacji z dalszego udziału, zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.

·         Zamawiający może unieważnić aukcję z uwagi na oferowanie ceny zakupu przewyższającej kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia

·         Wszelkie pytania proszę składać wyłącznie poprzez OPENNEXUS.

 

3.      Warunki płatności

 

Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury.

 

 

4.      Załączniki

 

Umowa

Asortyment do wyceny

Linki do wzorów rękawic

Informacja RODO

 

5.      Termin składania ofert : 03.08.2021 godz.9.00

Osoba prowadząca rozeznanie:

Agnieszka Pińkowska

agnieszka.pinkowska@aquanet.pl

 

 

 

 
icon Buyer messages

  • 2021-08-05 07:39 Agnieszka Pińkowska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Postępowanie będzie powtórzone ze względu brak większej ilości ofert w celu porównania cen

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit
1 Rękawice robocze 1 set ***
Offer value:
Konkurent
***
***

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |