Proceeding: Szacowanie wartości zamówienia: Aktualizacja systemu Rekrutacja Zamawiającego do wersji obsługującej standard WCAG 2.0

Adam Woźniak
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 27-07-2021 12:19:00
Placing offers : 03-08-2021 08:18:00
Offers opening : -
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Aktualizacja systemu Rekrutacja Zamawiającego do wersji obsługującej standard WCAG 2.0.docx docx 18.16 2021-07-27 12:19:00 Subject of the order

Announcements

2021-07-30 11:49 Adam Woźniak Pytania do postępowania:
1. Proszę a adres systemu bądź strony internetowej gdzie należy wdrożyć WCAG?
2. Czy na pewno WCAG 2.0? Już obowiązuje WCAG 2.1 i są różnice.
Odp. System Elektronicznej Rekrutacji Studenta rekrutacja on-line znajduje się na stronie AMW pod adresem https://rekrutacja.amw.gdynia.pl/. Jest to autorski produkt firmy zewnętrznej PCG Academia S.A. Zamówienie jest częścią projektu, który zakłada dostosowanie tego narzędzia do WCAG 2.0.
2021-07-30 09:38 Adam Woźniak Pytania do postępowania:
1. Czy system już istnieje i przedmiotem zamówienia jest jego dostosowanie do WCAG 2.0 , czy też system należy stworzyć na bazie opisu z "Aktualizacja systemu Rekrutacja Zamawiającego do wersji obsługującej standard WCAG 2.0.docx" ?

2. Jeśli system istnieje to w jakiej technologi został napisany ?

3. Czy system wykorzystuje framework js a jeśli tak to jaki ?

4. Czy istniej możliwość otrzymania adresu www systemu ?
Odp. Akademia Marynarki Wojennej posiada system elektronicznej rekrutacji studentów i nie ma potrzeby budowania do od początku. Jest to produkt autorski zakupiony od firmy PCG Academia S.A. Założeniem zamówienia jest dostosowanie wyglądu strony www rekrutacji-online do wytycznych WCAG 2.0 pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zamawiający nie posiada wiedzy jaka wersja framework js została wykorzystana do budowy systemu.
Adres www to https://rekrutacja.amw.gdynia.pl/.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Aktualizacja systemu Rekrutacja Zamawiającego do wersji obsługującej standard WCAG 2.0 Opis przedmiotu zamówienia w załączniku

Aktualizacja systemu [...].docx

1 service AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE
Inż. J. Śmidowicza 69
81-127, Gdynia
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 200