Proceeding: Mapa do regulacji stanu prawnego ul. Wojska Polskiego

Deadlines:
Published : 27-07-2021 09:16:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego zaprasza uprawnionych geodetów z zakresu 2 do złożenia oferty dotyczącej sporządzenia mapy do regulacji stanu prawnego.


I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mapy sytuacyjnej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Starachowice obrębu 0005 jako działka nr 1697 zajętej pod drogę publiczną gminną ul. Wojska Polskiego, do celów regulacji stanu prawnego w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.). W opracowaniu należy określić granice zajęcia przedmiotowych nieruchomości pod pas drogowy w dniu 31.12.1998 r. zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt. 1 i 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.).

Zakres umowy obejmuje wszystkie czynności techniczne i formalno-prawne niezbędne do wykonania zleconej pracy.


II TERMIN WYKONANIA PRACY

Termin wykonania do 30 listopada 2021 r.


III KRYTERIUM OCENY OFERTY

CENA


IV ZASADY SKŁADANIA OFERT

Oferta winna zawierać:

  1. Nazwę oferenta, numer uprawnień zawodowych, numery: Regon i NIP.

  2. Cenę netto, podatek VAT i cenę brutto wykonania wyceny.

Ofertę należy złożyć poprzez przesłanie wypełnionego formularza na platformie zakupowej Open Nexus.Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój nr 103, tel. 41 273 82 20,

e-mail: nieruchomosci@starachowice.eu


Zastrzegamy, że zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
GN.6825..2021.ZB wzór umowy ul. Wojska Polskiego.pdf pdf 96.34 2021-07-27 09:16:00 Proceeding

Announcements

2021-08-11 12:46 Barbara Ziewiec Nie została złożona żadna oferta.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Mapa do regulacji stanu prawnego ul. Wojska Polskiego - 1 service Urząd Miejski w Starachowicach
Radomska 45
27-200, Starachowice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 30 listopada 2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 116