Proceeding: ZOU-XII.271.64.2021.MA Usługi opiekuńcze w pandemii

Małgorzata Abramczyk
Miasto Poznań Department: Miasto Poznań
Deadlines:
Published : 26-07-2021 15:55:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 83.72 2021-07-26 15:55:00 Proceeding
64 SWZ-sig-sig.pdf pdf 1203.26 2021-07-26 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 109.5 2021-07-26 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ - Formularz cenowy.docx docx 70.05 2021-07-26 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu.doc doc 88.5 2021-07-26 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.doc doc 90 2021-07-26 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Informacja dotycząca grupy kapitałowej.doc doc 90 2021-07-26 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie zgodności.doc doc 85 2021-07-26 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy.docx docx 97.84 2021-07-26 15:55:00 Proceeding
załączniki do umowy.zip zip 189.88 2021-07-26 15:55:00 Proceeding
64_Zmiana treści SWZ-sig-sig.pdf pdf 608.45 2021-07-27 15:04:55 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx docx 107.7 2021-07-27 15:04:55 Public message
Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór oświadczenia oferenta SL2014.docx docx 103.53 2021-07-27 15:04:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 746.8 2021-08-03 11:08:06 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig-sig.pdf pdf 1075.13 2021-08-19 14:24:58 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 66.06 2021-09-07 13:46:47 Public message

Announcements

2021-09-07 13:46 Martyna Drygiel Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-08-19 14:24 Małgorzata Abramczyk Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2021-08-03 11:08 Małgorzata Abramczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 298 200,00 zł brutto.
2021-07-27 15:04 Magdalena Chudyka Zmiana treści SWZ

64_Zmiana treści SWZ [...].pdf

Załącznik nr 7 do SW [...].docx

Załącznik nr 8 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 237