Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: I.272.2.2021 WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W OBIEKTACH POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Deadlines:
Published : 26-07-2021 15:30:00
Placing offers : 10-08-2021 10:00:00
Offers opening : 10-08-2021 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.07 2021-07-26 15:30:00 Proceeding
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Załącznik Nr 10 do SWZ.pdf pdf 8163.74 2021-07-26 15:30:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 890.1 2021-07-26 15:30:00 Proceeding
UMOWA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - Załącznik Nr 9 do SWZ.pdf pdf 19580.21 2021-07-26 15:30:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE.zip zip 148.65 2021-07-26 15:30:00 Proceeding
Pismo Nr 1 - odpowiedzi na pytania i uzupełnienie treści SWZ.pdf pdf 846.47 2021-07-28 15:22:58 Public message
I.272.2.2021 Pismo Nr 2.docx.xades xades 36.71 2021-08-02 12:55:00 Public message
Pismo Nr 3 - odpowiedzi na pytania.pdf pdf 758.61 2021-08-06 13:04:38 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 590.68 2021-08-10 12:39:56 Public message
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY.pdf pdf 572.62 2021-09-16 15:36:31 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf pdf 661.24 2021-09-16 15:36:31 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 68.55 2021-10-18 15:41:17 Public message
I.272.2.2021 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ.docx docx 12 2021-08-10 10:00:00 Public message

Announcements

2021-10-18 15:41 Aneta Krążała Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-09-16 15:36 Aneta Krążała ZAWIADOMIENIA O ODRZUCENIU OFERTY i O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE O ODRZ [...].pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2021-08-10 12:39 Aneta Krążała INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-08-10 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Zamawiający, informuje, iż na realizację zadania pn.
WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W OBIEKTACH POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
zamierza przeznaczyć kwotę gross 289 050,00 zł.

I.272.2.2021 INFORMA [...].docx

2021-08-06 13:04 Aneta Krążała Pismo Nr 3 - odpowiedzi na pytania

Pismo Nr 3 - odpowie [...].pdf

2021-08-02 12:54 Aneta Krążała Pismo Nr 2 - odpowiedzi na pytania i uzupełnienie treści SWZ

I.272.2.2021 Pismo N [...].xades

2021-07-28 15:22 Aneta Krążała Pismo Nr 1 - odpowiedzi na pytania i uzupełnienie treści SWZ

Pismo Nr 1 - odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 639