Proceeding: UG.7013.2.2021.JS " Remont i doposażenie świetlicy w miejscowości Dąbek"

Joanna Sadurska
Gmina Troszyn Department: Gmina Troszyn
Deadlines:
Published : 26-07-2021 13:25:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Troszyn zaprasza do złożenia oferty poprzez poniższy formularz elektroniczny. 


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe UG.7013.2.2021.JS.pdf pdf 910.61 2021-07-26 13:25:00 Proceeding
Załacznik nr 1- przedmiar.pdf pdf 519.83 2021-07-26 13:25:00 Proceeding
Formularz oferty.docx docx 15.09 2021-07-26 13:25:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 " Remont i doposażenie świetlicy w miejscowości Dąbek" Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: „Remont i doposażenie świetlicy w miejscowości Dąbek” współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Zakres prac obejmuje : - wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy, - doprowadzenie zasilania do altany ogrodowej zlokalizowanej przy budynku świetlicy wiejskiej, - remont pomieszczenia kuchni, - zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót stanowiący załącznik do zapytania ofertowego 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 15 września 2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Kosztorys ofertowy - Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu ofertowego. przygotowanego na podstawie przedmiaru robót. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
5 Formularz oferty - Zamawiający wymaga złożenia formularza oferty wg załączonego wzoru. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required

Formularz oferty.doc [...].docx

(0)

The number of page views: 151