Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIZ.272.9.2021 Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 O Rudniki – Cieciułów - Bobrowa - gr. woj. śląskiego /Starokrzepice/ w m. Cieciułów

Rafał Halski
Powiat Oleski Department: Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 26-07-2021 10:33:00
Placing offers : 13-08-2021 10:00:00
Offers opening : 13-08-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d9500d-2a31-01a0-cf4a-d70001e03d57.pdf pdf 96.96 2021-07-26 10:33:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 367.58 2021-07-26 10:33:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 95.78 2021-07-26 10:33:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 801 2021-07-26 10:33:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.docx docx 92.53 2021-07-26 10:33:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 94.5 2021-07-26 10:33:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Projekt umowy.pdf pdf 229.09 2021-07-26 10:33:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych.docx docx 123.5 2021-07-26 10:33:00 Proceeding
Mapa poglądowa Cieciułów.pdf pdf 191.95 2021-07-26 10:33:00 Proceeding
Program Funkcjonalno_Użytkowy CIECIUŁÓW.pdf pdf 152.14 2021-07-26 10:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 100.86 2021-07-26 10:33:00 Criterion
Załącznik nr 1a - Zestawienie kosztów.xlsx xlsx 127.84 2021-07-26 10:33:00 Criterion
Wyjaśnienia.pdf pdf 437.54 2021-08-09 08:07:04 Public message
Wyjaśnienia 2.pdf pdf 437.6 2021-08-11 17:46:29 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 77.39 2021-08-13 10:30:02 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 149.71 2021-09-01 07:53:28 Public message
08d978fd-3cae-3dc4-fe7c-080001c738db.pdf pdf 69.13 2021-09-16 12:42:10 Public message

Announcements

2021-09-16 12:42 Rafał Halski Ogłoszenie o zawarciu umowy

08d978fd-3cae-3dc4-f [...].pdf

2021-09-01 07:53 Rafał Halski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-13 10:30 Rafał Halski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-13 10:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1.097.871,00 zł
2021-08-11 17:46 Rafał Halski Wyjaśnienia do SWZ cz. 2

Wyjaśnienia 2.pdf

2021-08-09 08:07 Rafał Halski Wyjaśnienia do SWZ

Wyjaśnienia.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1 - For [...].docx

Załącznik nr 1a - Ze [...].xlsx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 713