Proceeding: IPP.271.24.2021 Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Stryszawa w roku szkolnym 2021/2022 – część I

Daniel Lasek
Gmina Stryszawa
Deadlines:
Published : 26-07-2021 09:45:00
Placing offers : 03-08-2021 10:00:00
Offers opening : 03-08-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 2021BZP 0012610501 z dnia 2021-07-26.pdf pdf 122.46 2021-07-26 09:45:00 Proceeding
SWZ - IPP.271.24.2021 - 26.07.2021dowóz.doc doc 276 2021-07-26 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc doc 61 2021-07-26 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 116 2021-07-26 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Pełnomocnictwo wykonawcy wspólni.doc doc 121.5 2021-07-26 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz usług.doc doc 121.5 2021-07-26 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie (art. 117 ust. 4) wykonawcy wspólni.doc doc 115 2021-07-26 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.doc doc 115.5 2021-07-26 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz narzędzi.doc doc 41 2021-07-26 09:45:00 Proceeding
IPP.271.24.2021 - Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.08.2021 r..pdf pdf 270.35 2021-08-10 12:14:18 Public message
IPP.271.24.2021 - Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.08.2021 r..doc doc 42.5 2021-08-10 12:14:52 Public message
IPP.271.24.2021 dowóz część I - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty www.doc doc 63.5 2021-08-18 09:57:55 Public message
IPP.271.24.2021 dowóz część I - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty www.pdf pdf 544.5 2021-08-18 09:57:55 Public message

Announcements

2021-08-18 09:57 Daniel Lasek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

IPP.271.24.2021 dowó [...].doc

IPP.271.24.2021 dowó [...].pdf

2021-08-10 12:14 Daniel Lasek IPP.271.24.2021 - Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.08.2021 r.

IPP.271.24.2021 - In [...].doc

2021-08-10 12:14 Daniel Lasek IPP.271.24.2021 - Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.08.2021 r.

IPP.271.24.2021 - In [...].pdf

2021-08-03 10:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 82 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 269